Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol

school-class-401519__340
Share Button

Účelem výzvy je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

Příjem žádostí:

 • Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje:
  • do 9. října 2020.
 • Kraj, právnická osoba:
  • Žádost doručí ministerstvu do 27. října 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost středních škol.
 • Právnická osoba vykonávající činnost střední školy zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností.
 • Právnická osoba vykonávající činnost střední školy zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena ministerstvem nebo dalšími ministerstvy a ostatními organizačními složkami státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.
 • Podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech.
 • Podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit.
 • Posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky.
 • Finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků základních a středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a společně vyhlašovaných ministerstvem.
 • Poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

Forma a výše podpory:

 • Na tento program bude vyčleněno z rozpočtu ministerstva 27,5 mil. Kč.
 • Pro výpočet požadované výše dotace bude počet bodů následně vynásoben hodnotou jednoho bodu.
 • Hodnota jednoho bodu je stanovena  na 8 500 Kč.

Specifika a omezení:

 • Škola bude oprávněna dotaci použít na náklady roku 2021, vzniklé od 1. 1. 2021, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>