Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

Příjem žádostí:

 • Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje: 
  • Žádost bude vyplněna a podepsána statutárním orgánem a odeslána  na adresu příslušného kraje do 7. září 2020..
 • Kraj, právnická osoba: 
  • Žádost doručí ministerstvu do 14. září 2020.

Příjemci podpory:

 • Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem.
 • Kraj.
 • Právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.
 • Podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech.
 • Podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit.
 • Posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky.
 • Finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků základních a středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a společně vyhlašovaných ministerstvem.
 • Poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

Forma a výše podpory:

 • Na tento program bude vyčleněno z rozpočtu ministerstva 8,25 mil. Kč.
 • Pro výpočet požadované výše dotace bude počet bodů následně vynásoben hodnotou jednoho bodu.
 • Hodnota jednoho bodu je stanovena  na 8 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nezbytnou podmínkou je, aby organizátor příslušné soutěže řádně vyplnil do 30. června 2020 kompletně výsledkové listiny v elektronickém systému na adrese http://excelence.msmt.cz/ a uvedl u každého hodnoceného žáka unikátní (individuální) pořadí. Za údaje uvedené ve výsledkových listinách odpovídá organizátor soutěže, nikoliv ministerstvo.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru