Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva organizace sportu 2019 – Sportovní svazy

 Dotace na podporu organizací sportu prostřednictvím sportovních svazů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. ledna 2019.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.
 • Organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území ČR.
 • Organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží.
 • Pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí.
 • Zajištění podpory sportovní reprezentace ČR u svazů, které nejsou příjemci dotace ve výzvě REPRE 2019.
 • Pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí.
 • Spolupráce s mezinárodní sportovní federací.
 • Šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť.
 • Vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci daného sportovního odvětví včetně zahraničních stáží.
 • Rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů.
 • Budování sítě kvalifikovaných trenérů.
 • Antidopingového programu.
 • Zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím reprezentovaného sportovního odvětví.
 • Zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 1 250 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Oprávněnými žadateli nejsou pro účely této Výzvy spolky, které spolčují handicapované sportovce a dále také sportovní organizace, které řídí a zastupují sportovní odvětví motoristických sportů. Na jejich činnost MŠMT vypisuje samostatné výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru