Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva Organizace sportu — Univerzitní sport

Dotace na podporu pořádání mezinárodních sportovních akcí univerzitního sportu v ČR a účast na mezinárodních akcích univerzitního sportu v zahraničí (jedná se o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 2. do 5. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu: 
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,
  • působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu: 
  • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, dle registrovaných stanov.
  • Organizace a podpory univerzitních soutěží místního, regionálního i celostátního charakteru.
  • Mezinárodního zastupování a sportovní reprezentace ČR v oblasti školního a univerzitního sportu.
  • Pořádání mezinárodních sportovních akcí univerzitního sportu v ČR a účast na mezinárodních akcích univerzitního sportu v zahraničí (jedná se o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) apod.).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 40 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2020.
 • Dotaci lze použít i na úhradu nákladů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru