Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva — Podpory zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách — komponenty 7.4 Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol

Cílem výzvy je vytvoření nově akreditovaných programů, nových předmětů stávajících studijních programů a taktéž kurzů celoživotního vzdělávání, které mají především podpořit nové kompetence pracovníků. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023, 12:00 hod. do 16. 2. 2024, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů :
  • Kategorie 1 – AMU, AVU, JAMU, UMPRUM, VETUNI, VŠPJ, VŠTE.
  • Kategorie 2 – JU, UJEP, OU, UHK, UTB, SUO, VŠCHT, ZČU, TUL, UPce, VŠB-TU, VŠE, ČZU, MENDELU.
  • Kategorie 3 – UK, MUNI, UPOL, ČVUT, VUT.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je vytvoření nově akreditovaných programů, nových předmětů stávajících studijních programů a taktéž kurzů celoživotního vzdělávání, které mají především podpořit nové kompetence pracovníků. Všechny programy revidované nebo vytvořené v rámci tohoto opatření budou podporovat zelené dovednosti a budou mít jasně definované výsledky učení v oblasti udržitelnosti, změny klimatu, ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti s náležitým zohledněním environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů.
 • Klíčová aktivita KA1 – Akreditace nových studijních programů.
 • Klíčová aktivita KA2 – Tvorba nových předmětů ve studijních programech.
 • Klíčová aktivita KA3 – Kurzy CŽV.
 • Klíčová aktivita KA4 – Strategie udržitelnosti a zelené transformace.
 • Klíčová aktivita KA5 – Strategická partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 960 000 000 Kč.
 • Minimální výše prostředků na žadatele (1 VŠ) 10 000 000 Kč (částka odpovídá fixní částce poskytnuté žadatelům, kterým bude schválen projekt podaný v rámci této výzvy).
 • Maximální výše prostředků na žadatele (1 VŠ) „Přehled maximální výše individuálních alokací“ ( Zdroj — viz kap. 2.1). Pokud nebude vyčerpána částka na schválené projekty žadatelů o podporu projektů v rámci této výzvy, vyhlašovatel může zvýšit alokaci jednotlivým příjemcům.

Specifika a omezení:

 • Uznatelnost nákladů na realizaci projektů z této výzvy je časově omezena na období 1. 10. 2023 – 31. 12. 2025.
 • Období fyzické realizace projektu/uznatelnost nákladů 1. 10. 2023 – 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru