Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva pro společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Eureka 2019 Česká republika — Španělsko

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v České republice a Středisko pro rozvoj průmyslových technologií, EPE (CDTI) ve Španělsku vyhlašují tuto výzvu k předkládání návrhů na společné projekty výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj inovativních produktů a aplikací v České republice technologických a tržních oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. října 2019 (17:00 místního času).

Příjemci podpory:

 •  Malé a střední podniky a velké společnosti, univerzity a výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Společné projekty výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj inovativních produktů a aplikací v České republice.
 • Technologické a tržní oblasti.
 • Projekty ve všech tematických oblastech nebo aplikačních doménách.

Forma a výše podpory:

 • MSP do výše 50% způsobilých nákladů české projektové části.
 • Velké firmy do výše 30% způsobilých nákladů české projektové části a celkem do cca. 155 000 € ročně (do 4 000 000 Kč).
 • Financování projektů se provádí prostřednictvím grantů.

Specifika a omezení:

 • Mezi partnery by měla být alespoň jedna česká a jedna španělská společnost. Účast výzkumných ústavů / vysokých škol je vítána jako subdodavatelé v souladu s finančními předpisy jednotlivých zemí.
 • Zúčastnit se mohou i společnosti z jiných zemí, ale nebudou financovány CDTI nebo MŠMT.
 • Čeští a španělští partneři musí vyjádřit svou vůli spolupracovat na vývoji nového produktu, průmyslového procesu nebo služby. Výrobek, proces nebo služba musí být inovativní a musí existovat technologické riziko.
 • Projekt by měl mít zjevnou výhodu a přidanou hodnotu vyplývající z technologické spolupráce mezi účastníky ze zemí (např. Zvýšená znalostní základna, obchodní vedení, přístup k infrastruktuře VaV apod.).
 • Projekt by měl prokázat přínos všech účastníků a projekt musí být pro ně významný.
 • Účastníci jsou povinni před obdržením označení Eureka podepsat dohodu o konsorciu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru