Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva pro zájemce o studium  na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného  šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 28. února 2024.

Příjemci podpory:

 •  Čeští žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií.

Typy podporovaných aktivit:

 • Koncepce vzdělávání:
  • studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;
  • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;
  • část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli;
  • učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny;
  • maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN;
  • studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.

Forma a výše podpory:

 • Internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
 • pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;
 • učebnice jsou k dispozici bezplatně.

Specifika a omezení:

 • Zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského nám. 4, 405 02 Děčín, 
 • přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 18. – 19. března 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru