Přeskočit na obsah

MŠMT — Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Dotace na podporu ověřování zájmu škol opakovaně využívat didakticky kvalitní výuku, kterou nabízejí vybraná muzea, památníky a další typy paměťových institucí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraj, do jehož působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost základní školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Ověřit zájem škol opakovaně využívat didakticky kvalitní výuku, kterou nabízejí vybraná muzea, památníky a další typy paměťových institucí.
 • Ověřit, zda se využíváním muzejně-edukačních programů rozšíří poznatková báze žáků základních škol z oblasti společenskovědní a přírodovědní.
 • Ověřit zda bude reálně posílena výuka průřezových témat díky nové vzdělávací nabídce rozšířené o další typy kulturních institucí.
 • Ověřit, jaké důvody brání zapojení škol do neformálního vzdělávání v paměťových institucích, a to jak ze strany škol, tak ze strany paměťových institucí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků činí 8 820 000 Kč.
 • Dotace je navržena na jednu školu a jednu etapu pokusného ověřování ve výši 120 000 Kč včetně DPH.
 • Odměna učitelům — zpracovatelům podkladů pro vyhodnocení pokusného ověřování za určené období ve výši 2 500 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci poskytnuté dotace škola navštíví za dané období minimálně dvě paměťové instituce.
 • Vzhledem k výše stanoveným kritériím poskytované dotace škola žádost nepodává.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru