Přeskočit na obsah

MŠMT — Zajištění implementace Finančního mechanismu EHP 2014–2021 pro program Vzdělávání

Hlavním cílem této výzvy je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Finanční mechanismus EHP je určen ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a prohloubení spolupráce mezi příjemci prostředků a donorskými státy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Příspěvková organizace MŠMT: 
  • veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty institucionální spolupráce.
 • Projekty mobilit.
 • Projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše alokace určené pro zprostředkovatele programu: 
  • Celkový objem finančních prostředků určených pro ZP programu Vzdělávání vychází z Memoranda a Dohody o programu. Jeho výše je stanovena na 6 957 353 EUR (166 976 472 Kč v kurzu 24 Kč/EUR).

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky budou poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet žadatele uvedený v žádosti. Dotace budou poskytovány dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 • Období, ve kterém lze financovat způsobilé výdaje z poskytnuté dotace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru