Přeskočit na obsah

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Účelem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2022, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 14. 2. 2022 od 8:00 hod. do 28. 2. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2022 nebo v rámci Noci kostelů 2022 na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2022, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů. 
   • a) osobní výdaje:
   • úhrada honorářů umělců, mimo související odvody (zejm. sociální a zdravotní pojištění, daně),
   • úhrada ostatních osobních výdajů na zabezpečení a realizaci kulturní náplně projektu (např. dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti atd.), mimo související odvody (zejm. sociální a zdravotní pojištění, daně),
  • b) služby:
   • úhrada nájemného související s realizací projektu,
   • úhrada služeb spojených s technickým zabezpečením projektu (ozvučení, osvětlení apod.),
   • náklady na pronájem techniky související s realizací projektu,
   • náklady na propagaci projektu,
   • úhrada autorských poplatků (OSA, DILIA, INTEGRAM),
  • c) materiální náklady: 
   • náklady na propagaci projektu,
   • náklady na realizaci výstav kulturního obsahu, včetně nákladů na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku související s realizací výstav kulturního obsahu – doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč (včetně výdajů s pořízením souvisejících).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.

Specifika a omezení:

 • Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru