Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Share Button

Podpora subjektů subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2020.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 14. 02. 2020 do 28. 02. 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2020 nebo v rámci Noci kostelů 2020 na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů.
  • Úhrada honorářů umělců.
  • Ostatní osobní výdaje (např. dohody o provedení práce nebo provedení činnosti).
  • Úhrada nájemného.
  • Náklady na zapůjčení techniky, ozvučení apod.
  • Náklady na propagaci.
  • Paušální sazba režijních nákladů ve výši maximálně 10% schválené dotace a zároveň maximálně do výše 10 tis. Kč, přičemž režijními náklady se rozumí: zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění, kopírování, vlastní tisk pro administraci a propagaci projektu, náklady na spotřební a kancelářský materiál určený pro administraci projektu, náklady na čisticí prostředky a nástroje, nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.), poštovné.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>