Přeskočit na obsah

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2024, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2024.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2024 nebo v rámci Noci kostelů 2024 na území
    Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2024, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2024.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.

Specifika a omezení:

  • Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje.
  • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 01. 01. 2024 nejpozději do 31. 12. 2024. Prostředky dotace nelze převádět do následujícího roku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru