Přeskočit na obsah

MV ČR — 1. výzva OP NSHV — Provozní podpora – Schengenský informační systém

Cílem podporovaného opaření je zajištění provozní podpory tohoto systému. Zejména pak zajištění fixní části technické podpory národní (tj. české) součásti Schengenského informačního systému druhé generace. Tato podpora zahrnuje zejména provoz, údržbu a servis NS-SIS II.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2023 od 16:00 do 24. 3. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je vyhlášena na zajištění tzv. provozní podpory ve smyslu čl. 16 Nařízení NSHV. Při využívání provozní podpory musí příjemce dodržovat příslušná ustanovení acquis Unie týkající se správy hranic.
 • Tato výzva rozumí rozsáhlým informačním systémem Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).
 • Cílem podporovaného opaření je zajištění provozní podpory tohoto systému. Zejména pak zajištění fixní části technické podpory národní (tj. české) součásti Schengenského informačního systému druhé generace. Tato podpora zahrnuje zejména provoz, údržbu a servis NS-SIS II.
 • Mezi podporované aktivity patří zejména:
  • korektivní, preventivní a adaptivní služby;
  • zajištění Helpdesku;
  • udržování prostředí (testovacího a produkčního) v aktualizovaném stavu.
 • Další nepovinnou podporovanou aktivitou je personální zajištění podpory tohoto systému, včetně odborné přípravy. U odborné přípravy je možný přesah vztahující se i k jiným rozsáhlým systémům v oblasti správy hranic než SIS II3.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP NSHV 100 000 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 100 000 000 Kč.
 • Podíl EU (OP NSHV) 100 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru