Přeskočit na obsah

MV ČR — 10. výzva OP AMIF – Integrace cizinců

Dotace na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 8. 2023 od 9:00 do 15. 9. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, Mezivládní organizace, Veřejné vysoké školy, Výzkumné instituce, VÚSC a jejich příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je podpora integrace státních příslušníků třetích zemí. V rámci této výzvy jsou podporovány čtyři základní soubory aktivit. Předkládané projekty mohou volně kombinovat níže uvedené aktivity.
  • Informování majoritní veřejnosti o migraci a integraci státních příslušníků třetích zemí, včetně držitelů mezinárodní ochrany.
  • Síťování a výměna know-how v oblasti integračních opatření. 
  • Informování státních příslušníků třetích zemí. 
  • Integrační opatření.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory:  
  • Podíl EU (OP AMIF) – 75 %.
  • Podíl národního spolufinancování — 10 — 25 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejdřívější možné datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2024.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru