Přeskočit na obsah

MV ČR — 11. výzva OP AMIF – Posílení kapacit v oblasti azylu

Dotace na na posílení kapacit azylového řízení OAMP ve všech stupních a na posílení aktivit OAMP ve vnější dimenzi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 8. 2023 od 12:00 do 6. 10. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Posílení personálních kapacit pracovišť OAMP.
 • 2) Zajištění provozně-technického zázemí.
 • 3) Realizace zahraničních cest, např. zjišťovací mise v zemích původu, spolupráce se zahraničními subjekty, vysílání expertů a výměna zkušeností.
 • 4) Rozšíření informační základny a spolupráce s externími partnery.
 • 5) Propagační činnost přispívající ke zvýšení povědomí o mezinárodních programech.
 • 6) Prohlubování odborných znalostí zaměstnanců všech relevantních oddělení.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP AMIF: 34 500 000 Kč.
 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 6 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 46 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Podíl EU (OP AMIF) 75 %.
  • Podíl národního spolufinancování 25 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru