Přeskočit na obsah

MV ČR — 11. výzva OP FVB – komunikační technologie

Dotace na podporu modernizace používaných komunikačních prostředků, včetně vybudování centrálních řešení, které budou zajišťovat administraci uživatelů, licencí a obsluhu všech potřebných datových přenosů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 4. 2024 od 16:00 do 26. 6. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra –Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je zvýšení efektivity specializovaného útvaru PČR při provádění úkonu sledování osob a věcí v rámci trestního řízení v oblastech závažné a organizované trestné činnosti, včetně terorismu, radikalizace a kyberkriminality. 
 • Výzva se zaměřujeme zejména na podporu modernizace používaných komunikačních prostředků, včetně vybudování centrálních řešení, které budou zajišťovat administraci uživatelů, licencí a obsluhu všech potřebných datových přenosů. Modernizace komunikačních prostředků umožní vyšší efektivitu a spolehlivost komunikace sledovacích jednotek a zároveň umožní interoperabilitu se zahraničními partnery.
 • Mezi konkrétní aktivity lze řadit zejména:
  • pořízení moderních komunikačních zařízení a komunikačního příslušenství;
  • vybudování centrálního komunikačního serveru;
  • pořízení SW licencí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 29 000 000 Kč.
 • Maximální možná podpora z OP FVB: 2 100 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Podíl EU (OP FVB) — 75 %.
  • Podíl národního spolufinancování — 25 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 18 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru