Přeskočit na obsah

MV ČR — 12. výzva OP AMIF — Provozní podpora — - implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303

Cílem této výzvy je zajištění nezbytné personální kapacity pro spolupráci s Agenturou EU pro Azyl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303, kterým se zřizuje tato agentura.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 8. 2023 od 12:00 do 13. 10. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem této výzvy je zajištění nezbytné personální kapacity pro spolupráci s Agenturou EU pro Azyl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303, kterým se zřizuje tato agentura. Výzva je vyhlášena na zajištění tzv. provozní podpory ve smyslu čl. 21 Nařízení AMIF. Provozní podpora bude využita v souladu s Přílohou VII Nařízení AMIF k financování nákladů na pracovníky oddělení na podporu implementace nařízení o EUAA, které je součástí odboru azylové a migrační politiky.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 6 000 000 Kč.
  • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 29 000 000 Kč.
  • Alokace výzvy: 29 000 000 Kč.
  • EU podíl: 29 000 000 Kč.
  • Národní spolufinancování: 0,00 Kč.

Specifika a omezení:

  • Přípustné místo realizace: Není omezeno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru