Přeskočit na obsah

MV ČR ‑12. výzva OP FVB — ABIS

Cílem této výzvy je zrychlení a zefektivnění digitalizace balistických stop, což povede k usnadnění jejich sdílení jak s národními, tak i zahraničními partnery.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 6. 2024 od 16:00 do 12. 9. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra –Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je zrychlení a zefektivnění digitalizace balistických stop, což povede k usnadnění jejich sdílení jak s národními, tak i zahraničními partnery. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace forenzních pracovišť zpracovávajících kriminalistické (balistické)stopy. Sjednocení přístrojového vybavení jednotlivých pracovišť umožní vzájemné propojení a automatické porovnávání dat.
 • Mezi konkrétní aktivity lze řadit zejména:
  • pořízení přístrojů ABIS;
  • vybudování funkčního datového spojení s požadovanou kapacitou;
  • vybudování systému digitalizace zajištěních stop, který umožní sdílení jednotných dat v rámci PČR a usnadní jejich případnou výměnu s dalšími relevantními orgány;
  • školení uživatelů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 6 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 28 000 000 Kč.
 • Maximální možná podpora z OP FVB: 21 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru