Přeskočit na obsah

MV ČR — 13. výzva OP AMIF – Právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu a v oblasti návratů

Dotace na poskytování bezplatného právního poradenství a sociální asistence cizincům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 10. 2023 od 9:00 do 25. 10. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: 
  • spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, fundace (nadace a nadační fond), církví a náboženské společnosti, 
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace: subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v právních vztazích.
  • Veřejné vysoké školy, Výzkumné instituce, VÚSC a jejich příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 — Poskytování sociální a právní podpory žadatelům o mezinárodní ochranu (SC1).
  • Cílem opatření je podpořit projekt zaměřený na poskytování bezplatného právního poradenství a sociální asistence cizincům z cílové skupiny, která je stanovena v bodě 4.1.5 této výzvy. Těmto cizincům bude poskytováno právní poradenství, které jim pomůže porozumět řízení ve věci mezinárodní ochrany4 a navazujícím soudním přezkumným řízením a případnému zajištění či rozhodnutí o správním vyhoštění, včetně s tím souvisejících správních a soudních řízení. 
 • Opatření č. 2 — Poskytování bezplatné právní pomoci státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR (SC 3).
  • Cílem opatření je podpořit projekt zaměřený na poskytování bezplatného právního poradenství (jehož součástí je i zastupování před správními orgány) státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 27 000 000 Kč.
  • EU podíl: 20 250 000 Kč,
  • Národní spolufinancování: 6 750 000 Kč,
  • Opatření č. 1: 20 250 000 Kč,
  • Opatření č. 2: 6 750 000 Kč.
 • Míra podpory: 85 % — 100 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celá ČR.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 30 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru