Přeskočit na obsah

MV ČR — 14. výzva OP AMIF – Zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany a školení pracovníků pracujících se státními příslušníky třetích zemí

Cílem této výzvy je usnadnění procesu integrace státních příslušníků třetích zemí, a to prostřednictvím zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany a zlepšení interkulturních kompetencí zaměstnanců veřejné správy a bezpečnostních složek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 11. 2023 od 9:00 do 29. 11. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, fundace (nadace a nadační fond).
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, Veřejné vysoké školy, Výzkumné instituce, VÚSC a jejich příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je usnadnění procesu integrace státních příslušníků třetích zemí, a to prostřednictvím zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany a zlepšení interkulturních kompetencí zaměstnanců veřejné správy a bezpečnostních složek. Výzva obsahuje dvě opatření, předložené žádosti se musí zaměřit pouze na jedno z nich. 
 • Zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany.
 • Vzdělávání v oblastech zvyšování interkulturních kompetencí zaměstnanců veřejné správy a bezpečnostních složek.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1 — Maximální možná podpora z OP AMIF 3 750 000 Kč, Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 600 000 Kč, Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 5 000 000 Kč.
 • Opatření 2 — Maximální možná podpora z OP AMIF 8 250 000 Kč, Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč, Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 11 000 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele činí 0- 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celá ČR.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 30 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru