Přeskočit na obsah

MV ČR — 15. výzva OP AMIF — Reintegrační podpora v procesu návratů

Cílem výzvy je podpora konceptu asistovaných dobrovolných návratů. Výzva se zaměřuje na podporu dobrovolného návratu ve všech jeho fázích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 11. 2023 od 12:00 do 22. 12. 2023 ve 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, fundace (nadace a nadační fond), evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
 • Mezivládní organizace.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Výzkumné instituce.
 • VÚSC a jejich příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpora konceptu asistovaných dobrovolných návratů. Výzva se zaměřuje na podporu dobrovolného návratu ve všech jeho fázích. Schopnost zajištění asistence ve všech fázích návratu je pro předkládaný projekt povinná. Fázemi návratu tato výzva rozumí podporu realizace dobrovolných návratů včetně předodjezdové, tranzitní a popříjezdové asistence obnášející i reintegrační pomoc.
 • Výzva se zaměřuje na individuální případy osob, u nichž dojde k usnadnění celého procesu návratu a přispění k tomu, aby se zvýšila pravděpodobnost toho, že dobrovolně se navracející osoba zůstane ve své cílové destinaci a nevycestuje znovu na území Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP AMIF — 10 800 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu — 7 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů — 12 000 000 Kč.
 • Míra podpory — 100 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 18 měsíců.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru