Přeskočit na obsah

MV ČR — 2. výzva OP FVB – Vytěžování dat z veřejných zdrojů

Cílem výzvy je zvýšení schopností Policie ČR odhalovat, prověřovat a vyšetřovat závažnou trestnou činnost. Cíle bude dosaženo zvýšením odbornosti a akceschopnosti Police ČR v oblasti vytěžování dat z nestrukturovaných a otevřených datových zdrojů. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 3. 2023 od 15:00 do 28. 4. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je zvýšení schopností Policie ČR odhalovat, prověřovat a vyšetřovat závažnou trestnou činnost. Cíle bude dosaženo zvýšením odbornosti a akceschopnosti Police ČR v oblasti vytěžování dat z nestrukturovaných a otevřených datových zdrojů. Tato skutečnost umožní rozpoznávání zájmových objektů a atributů pro následné analytické zpracování.
  • Podpořený projekt povede ke standardizaci práce policejních specialistů v oblasti vytěžování dat, kterým poskytne jak odborné vzdělání a výměnu zkušeností, tak potřebné vybavení.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků: 73 520 000 Kč.
  • Maximální možná podpora z OP FVB: 55 140 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 73 520 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum realizace projektu nesmí předcházet 1. 7. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru