Přeskočit na obsah

MV ČR — 21. výzva OP AMIF – Výzkum v oblasti integrace cizinců a migrační politiky

Cílem této výzvy je výzkum, evaluace a šíření výstupů v oblasti integrace cizinců a migrační politiky prostřednictvím získávání a analyzování dat v oblasti měření efektivity stávajících integračních opatření v českém kontextu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 5. 2024 od 9:00 do 7. 6. 2024 v 15:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, VÚSC a jejich příspěvkové organizace, Mezivládní organizace, Veřejné vysoké školy, Výzkumné instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je výzkum, evaluace a šíření výstupů v oblasti integrace cizinců a migrační politiky prostřednictvím získávání a analyzování dat v oblasti měření efektivity stávajících integračních opatření v českém kontextu. Důraz bude kladen na sledování účinnosti uplatňovaných integračních opatření, plánování jejich dalšího rozvoje a vypracování doporučení k nim.
 • Výsledky výzkumu by měly především pomoci orgánům státní správy (zejména tvůrcům integrační politiky) při hodnocení pokroku, úpravě stávajících a při nastavování nových opatření v oblasti integrační politiky, a to i v kontextu zásadní změny počtu státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících na území České republiky od invaze Ruské federace na Ukrajinu.
 • Při realizaci projektu musí realizátor ve všech oblastech spolupracovat s odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, dílčí výstupy zasílat k připomínkám a zohledňovat tyto připomínky či podněty při další práci, aniž by ovšem byla dotčena nestrannost a nezávislost prováděného výzkumu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP AMIF: 6 000 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 85 % — 100 % dle kategorie žadatele. 

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru