Přeskočit na obsah

MV ČR — 3. výzva OP FVB — - Zajištění specializovaných školení a předcházení trestné činnosti a boj proti ní

Cílem výzvy je zvýšení schopností Policie ČR odhalovat, prověřovat a vyšetřovat závažnou trestnou činnost.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 6. 2023 od 10:00 do 23. 8. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je zvýšení schopností Policie ČR odhalovat, prověřovat a vyšetřovat závažnou trestnou činnost.
  • Opatření č. 1 – zajištění specializovaných školení týkající se závažného zločinu a jazykových školení.
  • Opatření č. 2 — modernizace zařízení a vybavení analytických pracovišť, zvýšení odborných znalostí.
  • Opatření č. 3 — modernizace a posílení technického vybavení specializovaných pracovišť zpracovávajících kriminalistické stopy.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: 
  • Maximální možná podpora z OP FVB: 75 000 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 100 000 000 Kč.
 • Opatření č. 2:
  • Maximální možná podpora z OP FVB: 52 125 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 69 500 000 Kč.
 • Opatření č. 3:
  • Maximální možná podpora z OP FVB: 75 000 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: Podíl EU (OP FVB) — 75 %, Podíl národního spolufinancování — 25 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Není výzvou omezeno.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 48 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru