Přeskočit na obsah

MV ČR — 3. výzva OP NSHV – Specifická akce – Podpora interoperability v rámci NSHV

Výzva je vyhlášena za účelem realizace specifické akce ve smyslu čl. 15 Nařízení NSHV. Konkrétně se jedná o specifickou akci s označením BMVI/2021/SA/1.5.4/005 „Podpora implementace příslušného právního rámce interoperability”. Cílem této specifické akce je podpořit schengenské země, aby dodržovaly provádění právního rámce interoperability.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 2. 2023 od 16:00 do 29. 9. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je vyhlášena za účelem realizace specifické akce ve smyslu čl. 15 Nařízení NSHV. Konkrétně se jedná o specifickou akci s označením BMVI/2021/SA/1.5.4/005 „Podpora implementace příslušného právního rámce interoperability”. Cílem této specifické akce je podpořit schengenské země, aby dodržovaly provádění právního rámce interoperability. Akce má dva aspekty: 1) příprava koncových uživatelů informačních systémů EU na správné zacházení s informacemi o totožnosti obsaženými v jiných systémech v důsledku interoperability a 2) rozšíření kapacity úřadů SIRENE pro řešení žlutých vazeb v období, kdy bude zprovozněn detektor vícenásobné totožnosti (MID). Česká republika realizuje oba aspekty.
 • Hlavní činnosti financované prostřednictvím této specifické akce budou zejména:
  • 1) Podrobná analýza procesu MID.
  • 2) Vytvoření maket a vizuální znázornění procesu MID.
  • 3) Školení koncových uživatelů.
  • 4) Vytvoření pokynů a příruček.
  • 5) Vývoj a implementace technického řešení.
  • 6) Vybavení kanceláře SIRENE.
  • 7) Účast na workshopech pořádaných Evropskou komisí k této problematice.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 26 500 000 Kč.
 • EU podíl: 23 850 000 Kč.
 • Národní spolufinancování: 2 650 000 Kč.
  • Maximální možná podpora z OP NSHV: 22 770 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 25 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 30 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru