Přeskočit na obsah

MV ČR — 4. výzva OP AMIF — Pořízení čteček dokladů

Cílem této výzvy je modernizace technického vybavení kontaktních center a přepážek Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále jen OAMP) se zaměřením na schopnost lepší a rychlejší identifikaci klientů, kterými jsou zejména státní příslušníci ze třetích zemí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2023 od 17:00 do 17. 3. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu, o které to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím vystupování v právních vztazích, anebo zvláštní právní předpis.
 • Ministerstvo vnitra IČ: 00007064.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je modernizace technického vybavení kontaktních center a přepážek Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále jen OAMP) se zaměřením na schopnost lepší a rychlejší identifikaci klientů, kterými jsou zejména státní příslušníci ze třetích zemí. Za tímto účelem je možné pořídit čtečky dokladů. Konkrétně jde o technické řešení pro čtení a validaci datových prvků, které jsou vytištěny na papírový nosič nebo digitálně zobrazeny na elektronickém zařízení a dále načítání datových prvků různých osobních dokladů pro odbavovací přepážky na pracovištích OAMP.
 • V rámci této aktivity je podporováno zejména:
  • Pořízení hardwaru (čtečky dokladů) včetně instalace.
  • Pořízení souvisejícího softwaru včetně instalace.
  • Související zaškolení zaměstnanců OAMP.
  • Zpracování metodických materiálů.
  • Technická podpora.
 • Povinným výstupem je vyhodnocení použití zakoupených čteček na vykonávané agendy. Příjemce zde popíše stav před zakoupením zařízení a stav po jeho zakoupení. Nemusí se jednat o aktivitu v rámci projektu, vyhodnocení je možné provést po jeho skončení v rámci závěrečné zpráv o realizaci.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků 9 000 000 Kč.
 • Maximální možná podpora z OP AMIF 6 750 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projekt 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 9 000 000 Kč.
 • Podíl EU (OP AMIF) 75 %.
 • Podíl národního spolufinancování 25 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celá ČR.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 12 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru