Přeskočit na obsah

MV ČR — 4. výzva OP FVB — Rozvoj zahraniční spolupráce

Cílem opatření je posilování mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím stáží v agentuře EUROPOL.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 7. 2023 od 10:00 do 25. 9. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.
 • Generální ředitelství cel (IČ 71214011) dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 – posilování spolupráce Policie ČR s agenturou EUROPOL.
  • Cílem opatření je posilování mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím stáží v agentuře EUROPOL. Na stáže budou vysíláni příslušníci bezpečnostních sborů, kteří se podílejí na vyšetřování závažné trestné činnosti s přesahem do mezinárodního prostředí. Stáže umožní získat praktickou zkušenost s činností agentury EUROPOL a možnostmi které nabízí při poskytování podpory vyšetřování závažné trestné činnosti.
 • Opatření č. 2 — posilování spolupráce Celní správy ČR s agenturou EUROPOL a účast na aktivitách politického cyklu.
  • Cílem opatření je posilování mezinárodní spolupráce Celní správy ČR (CS ČR) prostřednictvím stáží v agentuře EUROPOL a účastí na aktivitách poltického cyklu. Na stáže a aktivity politického cyklu budou vysíláni příslušníci CS CŘ, kteří se podílejí na předcházení, odhalování či vyšetřování závažné trestné činnosti s přesahem do mezinárodního prostředí, a to v oblastech, ve kterých CS ČR vystupuje v postavení policejního orgánu. Stáže umožní získat praktickou zkušenost s činností agentury EUROPOL a možnostmi které nabízí při poskytování podpory vyšetřování závažné trestné činnosti. Opatření zároveň podporuje posílení účasti zástupců CS ČR na aktivitách politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1 
  • Maximální možná podpora z OP FVB: 5 250 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 7 000 000 Kč.
 • Opatření č. 2
  • Maximální možná podpora z OP FVB: 3 375 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 4 500 000 Kč. 

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru