Přeskočit na obsah

MV ČR — 5. výzva OP AMIF — Výuka českého jazyka v centrech na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Dotace na zajištění výuky českého jazyka v Centrech na podporu integrace cizinců pro státní příslušníky třetích zemí, která jsou provozována SUZ. Dle zákona č. 326/1999, o pobytu cizinců na území České republiky § 155a Centra poskytují cizincům služby usnadňující jejich začlenění do společnosti, mimo jiné poskytováním kurzů českého jazyka.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 2. 2023 od 12:00 do 7. 4. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Typy podporovaných aktivit:

 • Centra napomohou odstraňování jazykové bariéry cílové skupiny, zajistí výuku českého jazyka, která bude směřovat ke zvládnutí úrovně jazyků požadované pro zkoušku pro udělení trvalého pobytu (v případě potřeby je možné i financování vyšších úrovní jazyka či speciálně tematicky nebo jinak organizačně zaměřených jazykových kurzů, zejména kurzů odborné češtiny, zvyšující možnosti pracovního uplatnění cílové skupiny nebo získání občanství ČR). Výuka ČJ může probíhat i vzdálenou formou prostřednictvím on-line výuky.
 • Zároveň bude zajištěn nákup vzdělávacích materiálů (učebnic) pro účastníky kurzů, pronájem prostor pro tuto výuku mimo sídelní města Center a v rámci projektu bude také zajištěna aktualizace metodiky pro výuku a supervizní dohled nad realizací kurzů.
 • Výuka českého jazyka musí být poskytována osobami s ukončeným alespoň bakalářským vysokoškolským vzděláním ve studijním programu zaměřeném na výuku českého jazyka či český jazyk případně programy zaměřené na vzdělávání (např. pedagogika, andragogika). Dále může být výuka českého jazyka poskytována i pracovníky bez výše uvedeného vzdělání, za podmínky minimálně roční praxe výuky českého jazyka pro osoby s odlišným mateřským jazykem.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 42 000 000 Kč.
 • EU podíl: 31 500 000 Kč.
 • Národní spolufinancování: 10 500 000 Kč.
  • Maximální možná podpora z OP AMIF: 31 500 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 42 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Realizace bude probíhat v krajích Moravskoslezském, Plzeňském, Pardubickém, Zlínském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Olomouckém, Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, tedy krajích, ve kterých jsou Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra provozována Centra.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru