Přeskočit na obsah

MV ČR — 5. výzva OP FVB – Odhalování závažné trestné činnosti

Cílem této výzvy je posílení stávajících systémových a technických opatření Celní správy České republiky v rámci kompetencí dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky ve znění pozdějších předpisů, a dle § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 9. 2023 od 10:00 do 8. 11. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Generální ředitelství cel (IČ 71214011) dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity povedou ke zvýšení efektivity při boji se závažným, organizovaným či přeshraničním zločinem.
 • Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení detekční techniky a SW nástrojů, které napomohou žadateli při plnění povinností pověřeného celního orgánu dle § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu.
 • Mezi konkrétní aktivity lze řadit zejména:
  • pořízení speciálního SW, prostřednictvím kterého budou zajišťována,
  • zpřístupňována a vyhodnocována elektronická data z různých typů zařízení;
  • pořízení SW nástrojů pro monitoring a analýzu latentních sítí Darknets, P2P, sociálních médií a dalších online prostředí;
  • pořízení speciálního SW pro zvýšení schopnosti odhalování OPL a jiných nebezpečných látek;
  • pořízení detekčních prostředků a ochranných pomůcek;
  • zaškolení personálu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP FVB — 27 450 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu — 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů — 36 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru