Přeskočit na obsah

MV ČR — 5. výzva OP NSHV — Interoperabilita I

Dotace na zajištění interoperability rozsáhlých informačních systémů ETIAS, SIS II a EES. Aktivity jsou v souladu s plánem v letech 2023–2025 zavádět interoperabilitu navazující na komponenty a mechanismy podporované v programovém období 2014–2020.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 7. 2023 od 15:00 do 31. 1. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tato výzva je vyhlášena za účelem zajištění interoperability rozsáhlých informačních systémů ETIAS, SIS II a EES. Aktivity jsou v souladu s plánem v letech 2023–2025 zavádět interoperabilitu navazující na komponenty a mechanismy podporované v programovém období 2014–2020. Implementace prvků interoperability přispěje k vyšší efektivnosti, bezpečnosti a stabilitě provozu IT systémů v oblasti správy hranic a jejich adaptace na aktuální podmínky definované příslušnými právními předpisy (EU) či agenturou eu-LISA.
 • Hlavním cílem je usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy, což ve svém důsledku dopomůže zajištění vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Vzhledem ke zpoždění všech procesů na centrální úrovni EU a vzhledem k nestabilitě technické specifikace ze strany EU jsou touto výzvou v této fázi implementace podporovány aktivity zaměřené především na analýzu dopadů nové technické specifikace (včetně NS-ETIAS, NS-IO a dalších dotčených systémů a modulů) a související SW úpravy včetně testování.
 • Z této výzvy mohou být podporovány zejména tyto činnosti:
  • 1) Analýza nových verzí technických specifikací.
  • 2) Vytvoření simulátorů a testovacích modulů.
  • 3) Odborná školení koncových uživatelů.
  • 4) Vytvoření manuálů a příruček.
  • 5) Vývoj, implementace a testování technického řešení.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP NSHV: 30 600 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 34 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: není stanoveno.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru