Přeskočit na obsah

MV ČR — 6. výzva OP AMIF — Posílení zázemí pro realizaci návratové asistence

Dotace na zajištění provozně-technické podpory návratové struktury Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (oddělení dobrovolných návratů a oddělení návratové politiky) a její další rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 2. 2023 od 13:00 do 13. 4. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu, o které to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím vystupování v právních vztazích, anebo zvláštní právní předpis.

Typy podporovaných aktivit:

 • Za tímto účelem je v rámci projektu možné realizovat tyto aktivity:
  • Zajištění provozně-technického zázemí stávajících i nově vzniklých pracovišť, včetně jeho rozvoje a obnovy;
  • bude se jednat např. o zajištění prostor a jejich vybavení, včetně nájmů, překladů a tlumočení, pořízení nezbytné IT techniky či dopravních prostředků.
 • Udržení a zlepšení kompetencí pracovníků MV ČR v oblastech souvisejících s návratovým procesem;
  • bude se jednat např. o školení pracovníků v oblastech souvisejících s návratovým procesem, jazykové vzdělávání, stáže u partnerských organizací v zahraničí, vysílání pracovníků MV ČR do zahraničí v pozici návratového experta a následné sdílení zkušeností s návratovým procesem v dané destinaci.
 • Zajištění informovanosti o možnostech dobrovolného návratu mezi cílovou skupinou cizinců;
  • bude se jednat např. o specializovanou internetovou kampaň či publikování prostřednictvím sociálních sítí a webu.
 • Zajištění potřebného zázemí a vybavení na vybraných zastupitelských úřadech pro činnosti související s návraty;
  • bude se jednat např. pořízení videokonferenčních zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 14 000 000 Kč.
 • EU podíl: 12 600 000 Kč.
 • Národní spolufinancování: 1 400 000 Kč.
  • Maximální možná podpora z OP AMIF: 12 600 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 14 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Není omezeno.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru