Přeskočit na obsah

MV ČR — 6. výzva OP FVB – Boj proti drogové kriminalitě

Cílem této výzvy je vytvoření podmínek pro zvýšení schopnosti Policie ČR v boji se závažným, organizovaným či přeshraničním zločinem se zaměřením na odhalování a objasňování drogové kriminality a jejímu předcházení.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 11. 2023 od 10:00 do 19. 2. 2024 v 10:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra –Policejní prezidium a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem této výzvy je vytvoření podmínek pro zvýšení schopnosti Policie ČR v boji se závažným, organizovaným či přeshraničním zločinem se zaměřením na odhalování a objasňování drogové kriminality a jejímu předcházení.
  • V rámci výzvy je možné podpořit zlepšení analytických schopností Národní protidrogové centrály (NPC), zvýšení odborných znalostí a kompetencí příslušníků PČR a preventivní činnosti týkající se oblasti drogové problematiky.

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná podpora z OP FVB 10 500 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 14 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru