Přeskočit na obsah

MV ČR — 6. výzva OP NSHV — elektronický vízový systém

Dotace na vytvoření nového informačního systému pro zpracování žádostí o schengenská víza.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. 8. 2023 od 12:00 do 31. 10. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo zahraničních věcí (IČ 45769851) dle § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je vyhlášená za účelem vytvoření nového informačního systému pro zpracování žádostí o schengenská víza. Jedná se o jeden z nejdůležitějších informačních systémů na Ministerstvu zahraničních věcí, jelikož agenda schengenských víz spočívá především ve využívání robustního informačního systému pro zpracování žádostí o víza. 
 • Mezi podporované aktivity patří zejména:
  • Vývoj, implementace a testování (včetně penetračního) technického řešení.
  • Pořízení potřebného HW.
  • Zajištění interoperability s dalšími relevantními informačními systémy.
  • Vytvoření simulátorů a testovacích modulů.
  • Pilotní provoz.
  • Odborná školení koncových uživatelů.
  • Vytvoření manuálů a příruček.

Forma a výše podpory:

 • Podíl EU (OP NSHV) 75 %
 • Podíl národního spolufinancování 25 %.
 • Maximální možná podpora z OP NSHV — 187 500 000 Kč. 
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu — 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů — 250 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru