Přeskočit na obsah

MV ČR — 7. výzva OP AMIF – Provozní podpora – soudní asistenti

Cílem této výzvy je zajištění provozní kapacity nezbytné pro podporu výkonu azylové agendy, a to na úrovni krajského soudu, což je v oblasti správního soudnictví soud prvního stupně. Výzva je vyhlášena na zajištění tzv. provozní podpory ve smyslu čl. 21 Nařízení AMIF.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 5. 2023 od 15:00 do 31. 7. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu, o které to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím vystupování v právních vztazích, anebo zvláštní právní předpis.
 • Ministerstvo spravedlnosti.
 • Městský soud v Praze.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je zajištění provozní kapacity nezbytné pro podporu výkonu azylové agendy, a to na úrovni krajského soudu, což je v oblasti správního soudnictví soud prvního stupně. Výzva je vyhlášena na zajištění tzv. provozní podpory ve smyslu čl. 21 Nařízení AMIF. Provozní podpora bude využita v souladu s Přílohou VII Nařízení AMIF k financování nákladů na pracovníky, konkrétně na vytvoření nových pozic asistentů soudců na azylovém úseku Městského soudu v Praze.
 • V rámci soudů budou vytvořeny nové pozice asistentů soudců, kteří se budou věnovat výhradně podpoře azylové agendy. Činnost asistentů soudů spočívá zejména v přípravě podkladů pro posouzení žaloby soudcem a dále pro posouzení potřeby přiznání odkladného účinku podané žaloby. Cílem je zrychlit řízení o žalobách, protože azylová agenda je soudním řádem správním řazena mezi tzv. přednostní věci a je rovněž zájmem státu na rychlém a efektivním vyřízení podané žaloby, tak aby buď byl zajištěn rychlý přístup k ochraně nebo cizinec právně uvolněn pro návrat do země původu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP AMIF: 28 000 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 28 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Není omezeno.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 60 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru