Přeskočit na obsah

MV ČR — 7. výzva OP FVB — Vybudování platformy pro vytěžování dat

Cílem této výzvy je zvýšení schopností Policie ČR odhalovat, prověřovat a vyšetřovat závažnou trestnou činnost. Cíle bude dosaženo vybudováním platformy pro optimální pořizování, vytěžování, zpracování, transformaci a uchování dat pro jejich další analytické zpracování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 11. 2023 od 16:00 do 31. 1. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra –Policejní prezidium a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je zvýšení schopností Policie ČR odhalovat, prověřovat a vyšetřovat závažnou trestnou činnost. Cíle bude dosaženo vybudováním platformy pro optimální pořizování, vytěžování, zpracování, transformaci a uchování dat pro jejich další analytické zpracování. Projekt přispěje k vybudování centrální analytické platformy tvořící technologický základ analytických nástrojů PČR, což umožní zvýšení efektivity vytěžování a analýzy dat z více datových zdrojů různého typu a struktur.
 • Mezi konkrétní aktivity lze řadit zejména:
  • vytvoření centrálního datového skladu, včetně pořízení HW, SW a síťové infrastruktury;
  • pořízení analytické studie obsahující analýzu a návrh budoucího využití a rozšíření analytické platformy o prvky a nástroje AI;
  • vytvoření Proof of Concept (PoC);
  • migrace stávajícího izolovaného řešení datového skladu do nově vybudovaného centrálního skladu;
  • školení uživatelů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná podpora z OP FVB 123 750 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 165 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 5. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru