Přeskočit na obsah

MV ČR — 8. výzva OP AMIF – Podpora provozu center na podporu integrace

Cílem této výzvy je zřízení a/nebo provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 4. 2023 od 9:00 do 19. 5. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace:
  • spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
  • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je zřízení a/nebo provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR na základě §155a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Koncepcí integrace cizinců – Ve vzájemném respektu . S ohledem na současnou migrační situaci je cílem zajistit provoz center v posíleném režimu.
 • Hlavním úkolem Center je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni, poskytovat informace a podporu jak cizincům, tak majoritní společnosti vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.

Forma a výše podpory:

 • Hl. m. Praha:
  • Maximální možná podpora z OP AMIF — 55 800 000 Kč, 
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč, 
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 62 000 000 Kč.
 • Jihomoravský kraj:
  • Maximální možná podpora z OP AMIF — 25 200 000 Kč, 
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč, 
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 28 000 000 Kč.
 • Ústecký kraj:
  • Maximální možná podpora z OP AMIF — 18 900 000 Kč, 
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč, 
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 21 000 000 Kč.
 • Královéhradecký kraj:
  • Maximální možná podpora z OP AMIF — 17 100 000 Kč, 
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč, 
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů 19 000 000 Kč.
  • Míra podpory: Podíl EU (OP AMIF) 90%, Podíl národního spolufinancování 10 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu je možno podpořit provoz centra jen v jednom kraji a zároveň v každém kraji bude podpořen právě jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru