Přeskočit na obsah

MV ČR — 8. výzva OP FVB – Předcházení a boj s terorismem a závažným organizovaným zločinem

Dotace na zvýšení schopností bezpečnostních sborů v oblasti předcházení terorismu a souvisejícímu závažnému zločinu a boji proti němu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 11. 2023 od 18:00 do 8. 3. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium České republiky a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.
 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (IČ 00007064) dle zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o hasičském záchranném sboru).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je zvýšení schopností bezpečnostních sborů v oblasti předcházení terorismu a souvisejícímu závažnému zločinu a boji proti němu. Za tímto účelem je zároveň nezbytné zajistit příslušníkům odpovídající ochranné prostředky a pomůcky. K naplnění tohoto cíle povedou tři níže popsaná opatření. V rámci každého opatření může být předložena jedna žádost o podporu.
  • Opatření č. 1 – modernizace pracoviště a výcvikové základny pro boj proti terorismu.
  • Opatření č. 2 – posílení technického a ochranného vybavení specializovaných pracovišť PČR.
  • Opatření č. 3 – pořízení balistické ochrany pro HZS ČR.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 116 000 000 Kč.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
  • Opatření č. 1: Maximální možná podpora z OP FVB — 62 250 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu — 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů — 83 000 000 Kč.
  • Opatření č. 2: Maximální možná podpora z OP FVB — 13 500 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu — 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů — 18 000 000 Kč.
  • Opatření č. 3: Maximální možná podpora z OP FVB — 11 250 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu — 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů — 15 000 000 Kč.
 • Míra podpory: Podíl EU (OP FVB) — 75 %, Podíl národního spolufinancování — 25 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru