Přeskočit na obsah

MV ČR — 9. výzva OP AMIF – Rozvoj zařízení pro zajištění cizinců a Azylových zařízení Správy uprchlických zařízení

Cílem této výzvy je zlepšení podmínek v zařízení pro zajištění cizinců a azylových zařízení Správy uprchlických zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2023 od 12:00 do 16. 6. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu, o které to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím vystupování v právních vztazích, anebo zvláštní právní předpis.
 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce a modernizace dětských hřišť v azylových zařízeních SUZ MV (SC 1).
 • Cílem tohoto opatření je zlepšení ubytovacích podmínek žadatelů o mezinárodní ochranu v azylových zařízeních SUZ prostřednictvím rekonstrukce dětských hřišť. Děti umístěné v zařízeních patří mezi zranitelné skupiny. Půjde o pobytová střediska Havířov, Bělá a Kostelec nad Orlicí, která jsou ve správě SUZ MV.
 • V rámci projektu je možné realizovat zejména tyto aktivity:
  • Revitalizace hřišť (např. terénní úpravy, rekonstrukce oplocení, zahradní a parkové úpravy, vytvoření nového povrchu, bezpečnostní prvky);
  • Vybudování nových či úprava stávajících sportovišť včetně pořízení a instalace nezbytného vybavení (např. vybudování ploch pro míčové sporty včetně pořízení branek nebo košů);
  • Renovace nebo pořízení nových herních prvků (např. skluzavky, kolotoče, houpačky, prolézačky, skákací hrad, hry);
  • Obnova a renovace zázemí hřišť (např. mobiliář, místa k uskladnění sportovních potřeb a náčiní k údržbě objektu, zóny k setkávání osob, osvětlení).
 • Zvýšení ubytovací kapacity a energetické úspory v ZZC Balková (SC 3).
 • Cílem tohoto opatření je zvýšení ubytovací kapacity, zlepšení požární bezpečnosti a životních podmínek zajištěných cizinců a dosažení energetické úspory v ZZC Balková.
 • V rámci projektu je možné realizovat zejména tyto aktivity:
  • a) Stavební práce na objektech, které povedou ke zvýšení ubytovací kapacity zařízení.
   • Úprava vnitřních prostor (např. úprava dispozice, rekonstrukce sociálních zařízení a společných prostor jakými jsou chodby nebo schodiště a jednotlivých místností);
   • Úpravy nezbytné k zabezpečení objektu (např. pořízení nových bezpečnostních prvků, stavební úpravy k zajištění větší bezpečnosti);
   • Nezbytné úpravy venkovních prostor (např. terénní úpravy, pořízení mobiliáře, úpravy vycházkového prostoru).
  • b) opatření a úpravy zaměřené na dosažení energetických úspor.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 126 000 000 Kč.
 • EU podíl: 94 500 000 Kč.
 • Národní spolufinancování: 31 500 000 Kč.
 • Maximální možná podpora z OP AMIF: SC 1 — 4 725 000 Kč, 
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 500 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 6 300 000 Kč.
 • Maximální možná podpora z OP AMIF: SC 3 — 89 775 000 Kč,
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 119 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Není omezeno.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 42 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru