Přeskočit na obsah

MV ČR — 9. výzva OP FVB– Specifická akce: Rolec

Cílem specifické akce je podpořit Evropskou skupinu pro dohled/ European Surveillance Group. ESG je síť odborníků, kteří spolupracují na zlepšení stávajících možností dohledu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 1. 2024 od 15:00 do 30. 4. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra –Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva je vyhlášena za účelem realizace specifické akce ve smyslu čl. 15 Nařízení FVB. Konkrétně se jedná o specifickou akci s označením ISF/2023/SA/2.1.1/003 „ESG: Into the Future as One”. Cílem této specifické akce je podpořit Evropskou skupinu pro dohled/ European Surveillance Group. ESG je síť odborníků, kteří spolupracují na zlepšení stávajících možností dohledu. ESG usiluje o zlepšení schopností všech pracovníků dohledu v celé Evropě, o harmonizaci a standardizaci jejich dovedností a posílení vazeb mezi všemi členy. K dosažení těchto cílů v dlouhodobém horizontu musí ESG pokračovat v realizaci společných setkání, workshopů, speciálních školení a cvičení, které se nyní budou týkat všech dozorových jednotek členských států EU.
  • Sledování se úspěšně používá ke zjištění usvědčujících a vyviňujících důkazů v trestních věcech. To platí nejen pro vnitrostátní vyšetřování, ale také v rámci přeshraničních vyšetřovacích postupů ve všech oblastech trestné činnosti a závažné trestné činnosti, jakož i v boji proti mezinárodnímu terorismu. Poznatky získané sledováním mají zásadní význam pro prokázání nebo vyvrácení trestných činů u soudu.

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná podpora z OP FVB: 13 770 000 Kč.
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 15 300 000 Kč.
  • Podíl EU (OP FVB) činí 90 %.

Specifika a omezení:

  • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru