Přeskočit na obsah

MV ČR — 9. výzva OP NSHV — hraniční kontrola

Dotace na podporu navýšení kapacity pro provádění hraniční kontroly na vnějších hranicích Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 6. 2024 od 15:00 do 29. 8. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium a jemu podřízené útvary (IČ 00007064) dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a jemu podřízené útvary.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tato výzva obsahuje dvě opatření:
  • Opatření 1 — obměna techniky a možné rozšíření biometrické automatizace o nové funkcionality při hraniční kontrole (ABC brány; eGates),
  • Opatření 2 — zajištění potřebného vybavení na odbavovací stanoviště na mezinárodních letištích a zvýšení jejich počtu. 
  • Cílem výzvy, který bude naplněn oběma opatřeními, je zajištění odpovídajícího standardu a navýšení kapacity pro provádění hraniční kontroly na vnějších hranicích Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 65 000 000 Kč.
 • Opatření 1:
  • Maximální možná podpora z OP NSHV: 37 500 000 Kč, 
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč,
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 50 000 000 Kč.
 • Opatření 2:
  • Maximální možná podpora z OP NSHV: 11 250 000 Kč,
  • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč,
  • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 15 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. červen 2027.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 30 měsíců.
 • Ve výzvě může být předložen jeden projekt zahrnující obě opatření, nebo dva samostatné projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru