Přeskočit na obsah

MV ČR — Dotační program pro NNO provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR

Dotace na zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci se podává nejpozději od 28. srpna 2023 do 2. října 2023.

Příjemce podpory:

  • Bezúhonné spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví, které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006 na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotace je zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele. Zajištění bezplatného volání na uvedené evropské krizové či asistenční linky je ve veřejném zájmu. Jedná se o jednoznačnou garanci státu, který svým občanům v obtížných životních situacích zajistí dostupnost potřebných služeb.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace není stanovena.
  • Celková výše dotace může přesáhnout 70 % celkového rozpočtu na telekomunikační služby a poplatky. Pokud je služba financována dotacemi a příspěvky z různých státních zdrojů, může souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů služby.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru