Přeskočit na obsah

MV ČR — Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů

Cílem schválené Koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, tj. cílů, které jsou málo zabezpečené proti teroristickým a závažným násilným útokům, díky kterému bude možné plošně zvýšit odolnost měkkých cílů a účelně čelit hrozbě těchto útoků. Jedním z úkolů Koncepce je právě vytvoření systému dotací pro odolnost měkkých cílů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. ledna 2021 (včetně). 

Příjemci podpory:

 • Kraj, hl. m. Praha, obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů.
 • b) Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů.
 • Druhy neinvestičních projektů: 
  • a) vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
  • b) tvorba bezpečnostních plánů (včetně bezpečnostních procedur);
  • c) koordinační plány;
  • d) vzdělávací akce;
  • e) výcvikové akce;
  • f) cvičení;
  • g) nákup neinvestičních hmotných prostředků jako například vybavení tzv. safe haven3 , pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidla či vybavení zázemí koordinačního týmu.
  • h) financování bezpečnostního pracovníka na pozici v rámci jednoho měkkého cíle.

Forma a výše podpory:

Limity projektů (uvedené maximální částky jsou včetně DPH):

 • a) vyhodnocení ohroženosti max. ve výši 50 000 Kč na jeden měkký cíl;
 • b) tvorba bezpečnostního plánu (včetně bezpečnostních procedur) max. ve výši 65 000 Kč na jeden měkký cíl;
 • c) tvorba koordinačního plánu max. ve výši 65 000 Kč,
 • d) vzdělávací akce max. ve výši 25 000 Kč/1 akci v rozsahu min. 5 hod.;
 • e) výcvikové akce max. ve výši 30 000 Kč/ 1 akce v rozsahu min. 5 hod.;
 • f) cvičení max. ve výši 30 000 Kč/1 cvičení v rozsahu min. 5 hod.;
 • g) nákup neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků jako například vybavení tzv. safe haven, pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidla či vybavení zázemí koordinačního týmu max. 40 000 Kč/kus;
 • h) OPPP nutná k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů pro: 
  • i. strážného ve výši max. 256 Kč/1 hodinu;
  • ii. odborné lektory ve výši max. 385 Kč/1 hodina;
  • iii. bezpečnostního manažera/ koordinačního pracovníka ochrany měkkých cílů v rámci územně samosprávného celku ve výši max. 385 Kč/ 1 hodina;
  • iv. administrativní pracovníky krajského úřadu spravující dotace získané z dotačního programu MV ve výši max. 256 Kč/ 1 hodinu.

Specifika a omezení:

 • Žádosti krajů posuzuje komise Programu a navrhuje výši dotace.
 • Komise programu posuzuje žádosti krajů na základě souladu se Zásadami a jejich přílohami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru