Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MV ČR – Integrace cizinců

girl-753704__340
Share Button

Dotace na realizaci projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 11. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • realizací projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačněintegračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
 • přímou asistenci cizincům na odděleních pobytu cizinců OAMP.
  • a) Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
  • b) podporu integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
  • c) výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
  • d) aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Forma a výše podpory:

 • V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných orgánů státní správy na tentýž účel) do výše maximálně 80 % rozpočtových nákladů projektu nutných k realizaci činnosti v oblasti integrace cizinců.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>