Přeskočit na obsah

MV ČR — Integrace cizinců

Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, veřejné výzkumné instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1)    Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.
 • 2) Dotace se prioritně poskytne na projekty zaměřené na: 
  • a) přímou asistenci cizincům na odděleních pobytu cizinců OAMP,
  • b) výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace.

Forma a výše podpory:

 • U žádostí primárně zaměřených na oblasti uvedené v Čl. 2 pod bodem (2) písm. a ) může žadatel žádat o financování až do výše 100%.
  (4) U žádostí primárně zaměřených na oblasti uvedené v Čl. 2 pod bodem (2) písm. b) může žadatel žádat o financování až do výše 80%.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Žádající organizace musí prokazatelně minimálně jeden rok vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců a být registrovány nejméně jeden rok. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru