Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR – Národní dotační titul – policejní sport

runner-888016__340
Share Button

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky, včetně pobočných spolků, zapsané ústavy, obecně prospěšné spolky, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které ve svých stanovách deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost jako hlavní náplň, podporují ve své činnosti tělovýchovné a sportovní aktivity příslušníků, zaměstnanců a veteránů, které mají dostatečně početnou členskou základnu s výrazným zastoupením příslušníků, zaměstnanců a veteránů, odpovídající organizačně úrovni sportovního svazu (SP) či střešního sdružení s celorepublikovou a nejlépe i mezinárodní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, kde je zdatnost nutným předpokladem k výkonu povolání, vytváření sportovních podmínek pro tělesnou, střeleckou přípravu a rekreačně pohybové aktivity příslušníků Policie ČR a zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.
  • 1. Podpora aktivit a zajištění materiálního vybavení a zázemí pro rozvoj znalostí (odbornosti a metodické podpory atp.), dovedností a návyků v oblasti tělesné nebo střelecké přípravy potřebných pro výkon služby, přípravu policejních reprezentačních výběrů a pro získávání a udržování fyzické kondice včetně regenerace sil a aktivního odpočinku.
  • 2. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží, kterých se účastní příslušníci, zaměstnanci Ministerstva vnitra a Policie ČR a Veteráni Policie ČR, jako i podpora místních, regionálních, celostátních a mezinárodních policejních sportovních soutěží a akcí.
  • 3. Prezentace a propagace policejního sportu vně i uvnitř Policie ČR.
  • 4. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními sbory včetně reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních sportovních organizacích.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace činí 17 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
 • Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022.

Specifika a omezení:

 • Z dotace lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly v době od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a byly realizovány v souvislosti s projektem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>