Přeskočit na obsah

MV ČR — NPO — Výzva č. 13 — Služby elektronického zdravotnictví

Dotace na dokončení projektů vedoucích k zavedení nových digitálních zdravotnických služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2023 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví, IČ: 00024341, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČ: 00023833, organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Portálové řešení elektronického zdravotnictví.
 • 2. Chytrá karanténa 2.0.
 • 3. Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb. 
  • Dokončení projektů Chytrá karanténa 2.0; prosazování digitálníchzdravotnických služeb; řešení portálu elektronického zdravotnictví a druhotné využívání údajů o zdravotním stavu.
  • Zavedení těchto služeb: 
   • 1) katalog norem;
   • 2) katalog digitálních služeb;
   • 3) referenční registr zdravotnických pracovníků;
   • 4) referenční registr pacientů;
   • 5) identifikační/autentizační služby pro pacienty a zdravotnické pracovníky;
   • 6) služby pacientských souhrnů;
   • 7) služby elektronických objednávek.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy celkem: 240 mil. Kč.
 • Portálové řešení elektronického zdravotnictví, alokace činí 50 mil. Kč.
 • Chytrá karanténa 2.0, alokace činí 30 mil. Kč.
 • Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb, alokace činí 160 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru