Přeskočit na obsah

MV ČR — NPO — Výzva č. 15 — Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Dotace na podporu fungování nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2024 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Grantová agentury České republiky, IČ: 48549037, organizační složka státu podle § 36 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 • Ministerstvo kultury, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, IČ: 00023671.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fungování nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy.
 • Zlepšení komunikace ve veřejné správě a kvality služeb pro klienty veřejné správy. 
  • 1. Centralizace OSVČ.
  • 2. EESSI v národních APV.
  • 3. GRIS — Grantový informační systém.
  • 4. LPS — Lékařská posudková služba.
  • 5. Odkládání historických dat — optimalizace agend.
  • 6. Rezortní systém elektronické spisové služby.
  • 7. SIS-0-Centrální autentizační bod.
  • 8. SIS-5-Soustava statistických registrů.
  • 9. Správa a evidence muzejních sbírek.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy celkem: 524 mil. Kč.
 • Centralizace OSVČ 80 mil. Kč.
 • EESSI v národních APV 120 mil. Kč.
 • GRIS — Grantový informační systém 20 mil. Kč.
 • LPS — Lékařská posudková služba 98 mil. Kč.
 • Odkládání historických dat — optimalizace agend 50 mil. Kč.
 • Rezortní systém elektronické spisové služby 55 mil. Kč.
 • SIS-0-Centrální autentizační bod 4 mil. Kč.
 • SIS-5-Soustava statistických registrů 20 mil. Kč.
 • Správa a evidence muzejních sbírek 77 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru