Přeskočit na obsah

MV ČR — NPO — Výzva č. 16 — Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Dotace na budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
  • Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČ: 03630919.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvoření informačních systémů cloud computingu a Portálu elektronické veřejné správy (eGovernment) s cílem poskytovat datové služby eGovernment cloudu pro umožnění služeb cloud computingu (IaaS, SaaS) orgánům veřejné správy.
  • Vytvoření komunikační a informační infrastruktury a softwarové aplikace pro rozšířené datové centrum v Zelenči.

Forma a výše podpory:

  • Alokace výzvy celkem: 245,18 mil. Kč.
  • Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu 23,18 mil. Kč.
  • Vybudování 1. etapy státní částí eGovernment cloudu (Druhá etapa datového centra eGovernmentu — Zeleneč) 222 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru