Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR – Prevence sociálně patologických jevů

shutterstock_100248263
Share Button

Dotace na prevenci sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci se podává nejpozději do 30. září 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy, nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Prevenci a eliminaci domácího násilí spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
 • Prevenci a eliminaci domácího násilí spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích, kterým byla soudem nebo v řízení o přestupku pravomocně uložena povinnost podrobit se terapeutickému nebo resocializačnímu programu pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
 • Přípravu systémového rámce programů, koncepce a metodiky pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
 • Vzdělávací a výcvikové programy pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se profesionálně a systematicky věnují práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími svou agresi v mezilidských vztazích.
 • Propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci programů a aktivit uvedených výše v tomto článku.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně 70 % celkových rozpočtovaných výdajů organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>