Přeskočit na obsah

MV ČR — Prevence sociálně patologických jevů

Dotace na prevenci sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci se podává nejpozději do 30. září 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy, nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Uvedené subjekty musí nejméně jeden rok vykonávat činnost v oblasti prevence a eliminace domácího násilí.

Typy podporovaných projektů:

 • Prevenci a eliminaci domácího násilí spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
 • Prevenci a eliminaci domácího násilí spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích, kterým byla soudem nebo v řízení o přestupku pravomocně uložena povinnost podrobit se terapeutickému nebo resocializačnímu programu pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
 • Přípravu systémového rámce programů, koncepce a metodiky pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.
 • Vzdělávací a výcvikové programy pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se profesionálně a systematicky věnují práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími svou agresi v mezilidských vztazích.
 • Vzdělávací a výcvikové programy pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se profesionálně a systematicky věnují práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími svou agresi v mezilidských vztazích.
 • Propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci programů a aktivit uvedených výše v tomto článku.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně 70 % celkových rozpočtovaných výdajů organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru