Přeskočit na obsah

MV ČR — Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Hlavním cílem Programu SECTECH je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru, zejm. začínajících, malých a středních podniků, k participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta: od 15. 3. do 3. 5. 2023.

Příjemce podpory:

 • Uchazeči mohou být následující subjekty: 
  • malý nebo střední podnik,
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací MŠMT.
 • Výzkumné organizace se mohou do Programu SECTECH hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavní cíl Programu SECTECH.
  • Hlavním cílem Programu SECTECH je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru, zejm. začínajících, malých a středních podniků, k participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.
 • Dílčí cíle.
  Hlavní cíl Programu SECTECH bude naplněn skrze definované dílčí cíle Programu SECTECH:
  • 1. Vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů zvládat bezpečnostní incidenty velkého rozsahu, za všech vnějších podmínek zásahu, včetně incidentů s přítomností CBRN látek nebo nástražných výbušných systémů (Efektivní intervence).
  • 2. Systematický rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu dokumentace, vyšetřování a objasňování vzniku a průběhu trestných činů a bezpečnostních incidentů (Vyšetřování incidentů).
  • 3. Rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu operačního řízení a udržování situačního přehledu, zejm. za krizových stavů (Včasná výstraha a situační přehled).
   4. Rozvoj znalostí, metod a nástrojů zkvalitňujících vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému, tak aby byly vždy schopné plnit své úkoly v požadované kvalitě a rozsahu, a tyto aspekty aktivně maximalizovat učením ze zkušeností (Vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému).
  • 5. Rozvoj znalostí, metod a technologií podporujících schopnosti zainteresovaných stran programově zajišťovat bezpečnost veřejného prostoru, zejména tzv. měkkých cílů (školy, kulturní zařízení, obchodní centra apod.), civilního letectví a dopravních uzlů (Bezpečný veřejný prostor).
  • 6. Rozvoj znalostí, metod a nástrojů k zajištění přípravy systémových opatření na úrovni infrastruktury samé, komunity, územního celku nebo státu pro případy narušení spolehlivosti, dostupnosti a funkčnosti společensky významných infrastruktur, včetně přípravy na vedlejší dopady takových selhání v rámci sektorových i mezisektorových vazeb s důrazem na narušení způsobená záměrně nebo vlivem přírodních katastrof (Bezpečnost infrastruktur).
  • 7. Rozvoj znalostí, metod a technologií k zajištění přípravy systémových opatření na úrovni komunity, územního celku nebo státu směřujících ke snížení zranitelnosti, zvýšení resilience, zmírnění a odstraňování dopadů katastrof přírodního původu, zejména meteorologických extrémů (Environmentální bezpečnost).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na projekt: 30 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 70 %.
 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Začátek realizace: od ledna 2024, nejpozději však v únoru 2024.
 • Délka realizace: maximální délka projektu je 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru