Přeskočit na obsah

MV ČR ‑Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro)

Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti.

Příjem žádostí:

 • Doba trvání Programu je stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Veřejné zakázky budou zadávány od roku 2021 do roku 2026.
 • Na základě cyklicky poptávaných výzkumných potřeb (identifikace výzkumných potřeb) bude na výzkumné projekty poskytována podpora od 1. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • V souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. může být uchazečem o účelovou podporu organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva zabývající se výzkumem a vývojem a dále právnická, nebo fyzická osoba. Z hlediska Rámce19 a Nařízení20 se jedná o Organizace pro výzkum a šíření znalostí (VO)21 a podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů zvládat bezpečnostní incidenty velkého rozsahu, za všech vnějších podmínek zásahu, včetně incidentů s přítomností CBRN7 látek nebo nástražných výbušných systémů (Efektivní intervence).
 • 2. Systematický rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu dokumentace, vyšetřování a objasňování vzniku a průběhu trestných činů a bezpečnostních incidentů (Vyšetřování incidentů).
 • 3. Rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu operačního řízení a udržování situačního přehledu, zejm. za krizových stavů (Včasná výstraha a situační přehled).
 • 4. Rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií v oblastech výcviku, technické standardizace, ekonomiky a logistiky či specifických zdravotních dopadů práce za účelem zajištění efektivního fungování a dlouhodobého rozvoje bezpečnostních a záchranných sborů i dalších součástí bezpečnostního systému a jejich lidských zdrojů, včetně metod, nástrojů a evaluace podpory bezpečnostního výzkumu (Bezpečnostní politika a krizové řízení).
 • 5. Rozvoj znalostí, metod a nástrojů zkvalitňujících vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému, tak aby byly vždy schopné plnit své úkoly v požadované kvalitě a rozsahu, a tyto aspekty aktivně maximalizovat učením ze zkušeností (Vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému).
 • 6. Rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií umožňujících cílené získávání, vyhodnocování, uchovávání a distribuci či sdílení informací o sociogenních bezpečnostních hrozbách a rizicích (Management bezpečnostních informací).
 • Hlavní cíl programu proto bude naplňován podporou potřeb zaměřených na některý z následujících dílčích cílů programu: 
  • 1) Citlivý výzkum ve prospěch státu.
  • 2) Analytická podpora, standardy, evaluace a inovace v bezpečnostní politice i praxi a v krizovém řízení.
  • 3) Nejmodernější technologie pro rozvoj schopností bezpečnostního systému.

Forma a výše podpory:

 • Celkové výdaje na Program jsou na období trvání Programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným financováním projektů a ve vazbě na jejich očekávanou průměrnou délku.
 • Podíl výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích reflektuje způsob výběru projektů formou veřejných zakázek, jejichž uznané náklady budou hrazeny v plné výši, tzn. nejvyšší povolená intenzita podpory je 100 %.
 • Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci výzkumných projektů vybraných v rámci Programu jsou 780 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální doba realizace schválených veřejných zakázek je vzhledem k vývojovému zaměření a rozdílnému charakteru realizovaných potřeb stanovena na 6 měsíců.
 • Maximální doba realizace je omezena na 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MV ČR ‑Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro)”

 1. Jan Staš

  Dobrý den přeji,

  rád bych se zeptal na práva na předpokládány výsledek, v našem případě software. Budeme moci tento software i nadále (po dokončení a předání) využívat, resp. využívat data z něj plynoucí? Nebo by byl předán včetně všech práv?

  Bohužel jsem se toto v zadávací dokumentaci nedočetl. 

  Děkuji moc a přeji hezký den
  Jan Staš, Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Posláním Programu SecPro je zajištění výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy, bezpečnostních a záchranných sborů) v oblasti bezpečnosti. Proces identifikace a výběru potřeb se skládá ze tří kroků: identifikace, hodnocení a realizace, ta probíhá zadáním veřejné zakázky. Zde, předpokládám, budou zmíněny přesné podmínky, které budou muset nabídky splňovat. Případně doporučuji se obrátit přímo na kontaktní osoby MV ČR v této oblasti: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyzkum-web-kontakty-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-a-policejniho-vzdelavani.aspx.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru