Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni

581189
Share Button

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční a na projekty programového financování (investiční projekty).
 • Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v rozsahu:
  • a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
  • b) zabezpečovací soubory,
  • c) vyhodnocovací soubory,
  • d) mříže,
  • e) osvětlení rizikových míst,
  • f) oplocení rizikových míst,
  • g) software pro bezpečnostní a preventivní účely,
  • h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,
  • i) sportovní hřiště a plácky.
 • Projekty, které nelze podřadit pod předchozí větu, jsou projekty neinvestiční.

Forma a výše podpory:

 • 1. Vybudování městského kamerového dohlížecího systému – I. etapa (zahájení) max. 1 000 000 Kč; v případě statutárních měst max. 1 500 000 Kč. Je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR.
 • 2. Vybudování, úprava a vybavení víceúčelových sportovních hřišť a plácků pro využití k organizovaným kolektivním aktivitám – max. 300 000 Kč.
 • 3. Rozšíření a reprodukce MKDS11 a ostatní investiční projekty max. 350 000 Kč; v případě statutárních měst max. 550 000 Kč. Je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR. MV bude preferovat modernizaci a zefektivnění prostřednictvím inteligentních funkcí MKDS. V případě „nových KB“ (kvantitativní rozšíření) doporučuje využít stávající, tzn. přesunout stávající KB z méně rizikové lokality nebo provádět „rotaci“ kamer mezi KB.
 • 4. V případě DSO platí pro jednotlivé obce dílčí limity podle bodů 1-3 a jejich kombinace, v součtu limitů však nesmí požadavek DSO přesáhnout 2 000 000 Kč.
 • 5. OPPP nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů; limit se vztahuje i na případy, kdy je projekt nebo tato jeho část realizována nákupem služby:
  • a) sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků, obdobných profesí či provozní personál ve výši max. 300 Kč /1 hodinu vykonané práce,
  • b) psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500 Kč / 1 hodinu vykonané práce, maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 800 hodin / rok.
 • 6. Příspěvek na náklady na pobyty max. 400 Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy).
 • 7. Příspěvek na platy APK – dotace maximálně do výše 22 000 Kč tzv. superhrubé mzdy (tj. hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit) pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc, vč. náhrad mezd v době nemoci. Dotace bude poskytnuta max. na 4 APK.
 • 8. U projektu Bezpečnostní dobrovolník:
  • a) pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku, životě nebo zdraví – max. 1 000 Kč na 1 osobu / rok.
  • b) odměny za práci pro vedoucího projektu včetně případných daní a odvodů – max. 300 Kč / 1 hod.
  • c) odměny za práci koordinátora včetně případných daní a odvodů – max. 300 Kč / 1 hod.
 • 9. Kraj může žádat dotaci v podobě specifického projektu na podporu činnosti manažera prevence kriminality až do výše 200 000 Kč. Projekt bude označen specifickým názvem: „Název kraje – „Podpora prevence kriminality v kraji“.
 • Dotace se poskytuje až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 •  Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>